Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.28

Verš

athodīcīṁ diśaṁ yātu
svair ajñāta-gatir bhavān
ito ’rvāk prāyaśaḥ kālaḥ
puṁsāṁ guṇa-vikarṣaṇaḥ

Synonyma

atha — proto; udīcīm — severní strana; diśam — směr; yātu — prosím odejdi; svaiḥ — své příbuzné; ajñāta — bez poznání; gatiḥ — kam; bhavān — tebe; itaḥ — po tomto; arvāk — ohlásí se; prāyaśaḥ — všeobecně; kālaḥ — čas; puṁsām — lidí; guṇa — vlastnosti; vikarṣaṇaḥ — oslabující.

Překlad

Proto tě prosím, odejdi ihned na sever a nedávej svým příbuzným vědět, neboť brzy přijde ten čas, který oslabí dobré vlastnosti lidí.

Význam

Člověk si může znechucený život nahradit tím, že se stane dhīrou, tedy že nadobro odejde z domova aniž by mluvil s příbuznými, a Vidura doporučuje svému staršímu bratrovi, aby neprodleně přijal tuto cestu, jelikož věk Kali se velice rychle blíží. Podmíněná duše je už tak v dost nízkém postavení díky styku s hmotou, ale ve věku Kali poklesnou dobré vlastnosti člověka na nejnižší úroveň. Dhṛtarāṣṭrovi bylo doporučeno, aby odešel z domova dříve než Kali-yuga začne, protože pak ovzduší, které Vidura vytvořil svými cennými pokyny o životě, pomine vlivem rychle se blížícího věku. Narottamem neboli prvotřídní lidskou bytostí, která zcela závisí na Nejvyšším Pánu Śrī Kṛṣṇovi, se nemůže stát každý obyčejný člověk. V Bhagavad-gītě (7.28) je řečeno, že jedině ten, kdo se zcela zbavil veškeré poskvrny hříšných činů, může záviset na Nejvyšším Pánu Śrī Kṛṣṇovi, Osobnosti Božství. Dhṛtarāṣṭrovi Vidura radil, aby se pro začátek stal alespoň dhīrou, když už se nemohl stát sannyāsīnem ani narottamem. Vytrvalá snaha o seberealizaci člověku pomůže, aby se ze stádia dhīra dopracoval až na úroveň narottama. Stádia dhīry je možné dosáhnout po dlouhodobém provozování yogy, ale milostí Vidury lze tohoto stádia dosáhnout okamžitě, stačí být ochotný jednat jako dhīra, což je přípravou pro stav sannyāsa. Stav sannyāsa je přípravným stádiem pro paramahaṁsu neboli prvotřídního oddaného Pána.