Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.12.25

Verš

dhṛtyā bali-samaḥ kṛṣṇe
prahrāda iva sad-grahaḥ
āhartaiṣo ’śvamedhānāṁ
vṛddhānāṁ paryupāsakaḥ

Synonyma

dhṛtyā — trpělivostí; bali-samaḥ — jako Bali Mahārāja; kṛṣṇe — k Pánu Śrī Kṛṣṇovi; prahrāda — Prahlāda Mahārāja; iva — jako; sat-grahaḥ — oddaný; āhartā — vykonavatel; eṣaḥ — toto dítě; aśvamedhānām — obětí Aśvamedha; vṛddhānām — starých a zkušených mužů; paryupāsakaḥ — následovník.

Překlad

Toto dítě bude trpělivé jako Bali Mahārāja, bude věrným oddaným Pána Kṛṣṇy jako Prahlāda Mahārāja, vykoná mnoho obětí aśvamedha a bude následovat staré a zkušené muže.

Význam

Bali Mahārāja: Jedna ze dvanácti autorit na oddanou službu Pánu. Bali Mahārāja je velkou autoritou na oddanou službu, protože obětoval vše pro potěšení Pána a přerušil spojení se svým takzvaným duchovním mistrem, který mu bránil v tom, aby riskoval vše pro službu Pánu. Nejvyšší dokonalostí náboženského života je dosáhnout stupně bezvýhradné a bezdůvodné oddané služby Pánu, které nebrání žádné světské závazky. Bali Mahārāja byl odhodlaný vzdát se pro uspokojení Pána všeho a o žádné překážky se nestaral. Je vnukem Prahlāda Mahārāje, další autority na oddanou službu Pánu. Baliho Mahārāje a příběh o jeho setkání s Viṣṇuem Vāmanadevem popisuje osmý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu (kapitoly 11Ä24).

Prahlāda Mahārāja: Dokonalý oddaný Pána Kṛṣṇy (Viṣṇua). Jeho otec Hiraṇyakaśipu ho tvrdě trestal ve věku pouhých pěti let za to, že se stal čistým oddaným Pána. Byl prvním synem Hiraṇyakaṣipua a jeho matka se jmenovala Kayādhu. Prahlāda Mahārāja byl autoritou na oddanou službu Pánu, protože nechal svého otce zabít Pánem Nṛsiṁhadevem, čímž dal příklad, že i otec má být odstraněn z cesty oddané služby, je-li na této cestě překážkou. Měl čtyři syny a nejstarší z nich, Virocana, je otcem Baliho Mahārāje, o kterém jsme mluvili předtím. Příběh o činnostech Prahlāda Mahārāje popisuje sedmý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu.