Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.11.28

Verš

praviṣṭas tu gṛhaṁ pitroḥ
pariṣvaktaḥ sva-mātṛbhiḥ
vavande śirasā sapta
devakī-pramukhā mudā

Synonyma

praviṣṭaḥ — když vstoupil; tu — však; gṛham — domy; pitroḥ — otce; pariṣvaktaḥ — obejmutý; sva-mātṛbhiḥ — Svými matkami; vavande — poklonil se; śirasā — Jeho hlava; sapta — sedm; devakī — Devakī; pramukhā — v čele s; mudā — ochotně.

Překlad

Když vstoupil do domu Svého otce, přítomné matky Ho objaly a Pán se dotkl hlavou jejich nohou. V čele matek byla Devakī (Jeho skutečná matka).

Význam

Ukazuje se, že otec Pána Kṛṣṇy Vasudeva zřejmě vlastnil samostatné paláce, ve kterých žil se svými osmnácti manželkami, z nichž jednou byla Śrīmatī Devakī neboli skutečná matka Pána Kṛṣṇy. Ovšem všechny matky, byť nevlastní, cítily k Pánovi stejnou lásku, což potvrdí následující śloka. Pán Kṛṣṇa také nerozlišoval mezi Svojí skutečnou matkou a nevlastními a poklonil se stejně všem přítomným Vasudevovým manželkám. Podle písem existuje sedm matek: (1) skutečná matka, (2) žena duchovního mistra, (3) žena brāhmaṇy, (4) žena krále, (5) kráva, (6) chůva a (7) Země. To vše jsou matky. Śāstry také udávají, že nevlastní matka, která je manželkou otce, je stejně dobrá jako skutečná matka, neboť otec je jedním z duchovních učitelů. Pán Kṛṣṇa, Pán vesmíru, se chová jako ideální syn, aby ostatní naučil, jak se chovat k nevlastním matkám.