Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.364

Verš

caitanya-carita śraddhāya śune yei jana
yateka vicāre, tata pāya prema-dhana

Synonyma

caitanya-carita — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śraddhāya — s vírou; śune — poslouchá; yei jana — ten, kdo; yateka vicāre — podle toho, jak dalece je analyticky studuje; tata — do té míry; pāya — dostane; prema-dhana — bohatství extatické lásky.

Překlad

Čím více někdo s vírou naslouchá zábavám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a analyticky je studuje, tím více získá extatického bohatství lásky k Bohu.