Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.314

Verš

śūnya-sthala dekhi’ lokera haila camatkāra
loke kahe, e sannyāsī — rāma-avatāra

Synonyma

śūnya-sthala — prázdné místo; dekhi' — když viděli; lokera — lidí; haila — byl; camatkāra — úžas; loke kahe — všichni lidé začali říkat; e sannyāsī — tento sannyāsī; rāma-avatāra — inkarnace Pána Rāmacandry.

Překlad

Když těchto sedm palem odešlo na Vaikuṇṭhu, všichni se divili, že zmizely. Tehdy lidé začali říkat: „Tento sannyāsī, Śrī Caitanya Mahāprabhu, je jistě inkarnace Pána Rāmacandry.“