Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.29

Verš

ramante yogino ’nante
satyānande cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate

Synonyma

ramante — radují se; yoginaḥ — transcendentalisté; anante — v neomezené; satya-ānande — skutečné radosti; cit-ātmani — v duchovní existenci; iti — tak; rāma — Rāma; padena — slovem; asau — On; param — nejvyšší; brahma — pravda; abhidhīyate — nazývá se.

Překlad

„,Nejvyšší Absolutní Pravda se nazývá Rāma, protože transcendentalisté se radují z neomezeného skutečného štěstí duchovní existence.̀“

Význam

Toto je osmý verš ze Śata-nāma-stotry Pána Rāmacandry, která se nachází v Padma Purāṇě.