Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.157

Verš

bhaṭṭa kahe, — kāhāṅ āmi jīva pāmara
kāhāṅ tumi sei kṛṣṇa, — sākṣāt īśvara

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Veṅkaṭa Bhaṭṭa řekl; kāhāṅ — zatímco; āmi — já; jīva — obyčejná živá bytost; pāmara — pokleslá; kāhāṅ — zatímco; tumi — Ty; sei kṛṣṇa — tentýž Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt īśvara — přímo Pán.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa potom řekl: „Já jsem jen obyčejná pokleslá živá bytost, ale Ty jsi samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství.“