Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.137

Verš

anya dehe nā pāiye rāsa-vilāsa
ataeva ‘nāyaṁ’ śloka kahe veda-vyāsa

Synonyma

anya dehe — v těle jiném, než mají gopī; — ne; pāiye — dostane; rāsa-vilāsa — zábavy tance rāsa; ataeva — tedy; nāyam — počínaje slovem nāyam; śloka — sanskrtský verš; kahe — říká; veda-vyāsa — Dvaipāyana Vedavyāsa.

Překlad

„Vyāsadeva, nejvyšší autorita na védskou literaturu, složil verš začínající slovy ,nāyaṁ sukhāpo bhagavāǹ, protože do rāsa-līly nemůže nikdo vstoupit v jiném těle než v těle gopī.“

Význam

Tento verš je potvrzením verše z Bhagavad-gīty (9.25):

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

Pán Kṛṣṇa řekl: „Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy, ti, kdo uctívají předky, jdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mne, budou žít se Mnou.“

V hmotném světě každá podmíněná duše znovu a znovu mění své tělo, ale když je duše očištěna od všech hmotných pokryvů, žádné hmotné tělo již nepřijme. Potom bude setrvávat ve své původní duchovní totožnosti, což je stav, kterého lze dosáhnout jedině správným pochopením Kṛṣṇy skrze praktikování vědomí Kṛṣṇy, jak říká Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činů, se po opuštění tohoto těla nenarodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.“

Do duchovního království může živá bytost vstoupit jedině po obnovení svého původního duchovního těla. Co se týče Pánových zábav rāsa-līly, je zbytečné, aby se ten, kdo pobývá v hmotném světě, snažil Pánovy tance napodobovat. Aby bylo možné vstoupit do Pánových zábav rāsa-līly, je třeba získat stejné duchovní tělo, jako mají gopī. Ve verši nāyaṁ sukhāpo jsou oddaní označeni jako bhakti-mat neboli zcela zaměstnaní oddanou službou a prostí hmotného znečištění. Do Kṛṣṇovy rāsa-līly nelze vstoupit tak, že ji člověk bude napodobovat nebo že se bude uměle považovat za sakhī a jako sakhī se obleče. Kṛṣṇův tanec rāsa-līlā je zcela duchovní; s hmotným znečištěním nemá nic společného. Proto do této zábavy nemůže nikdo vstoupit umělým, hmotným způsobem. Toto je ponaučení z verše nāyaṁ sukhāpo, které je třeba jasně pochopit.