Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.136

Verš

lakṣmī cāhe sei dehe kṛṣṇera saṅgama
gopikā-anugā hañā nā kaila bhajana

Synonyma

lakṣmī — bohyně štěstí; cāhe — chce; sei dehe — v tomto těle; kṛṣṇera saṅgama — společnost Kṛṣṇy; gopikāgopī; anugā — následovník; hañā — stávající se; — ne; kaila — prováděla; bhajana — uctívání.

Překlad

„Bohyně štěstí Lakṣmī si chtěla užívat s Kṛṣṇou a zároveň si ponechat své duchovní tělo v podobě Lakṣmī. Při svém uctívání Kṛṣṇy však nenásledovala příklad gopī.“