Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.138

Verš

pūrve bhaṭṭera mane eka chila abhimāna
‘śrī-nārāyaṇa’ hayena svayaṁ-bhagavān

Synonyma

pūrve — předtím; bhaṭṭera — Veṅkaṭy Bhaṭṭy; mane — v mysli; eka — jeden; chila — byl; abhimāna — dojem; śrī-nārāyaṇa — Pán v podobě Nārāyaṇa; hayena — je; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Do chvíle, než Śrī Caitanya Mahāprabhu podal toto vysvětlení, si Veṅkaṭa Bhaṭṭa myslel, že Nejvyšší Osobností Božství je Śrī Nārāyaṇa.