Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.37

Verš

tomāra kṛpāya tomāya karāya nindya-karma
sākṣāt īśvara tumi, ke jāne tomāra marma

Synonyma

tomāra kṛpāya — Tvoje milost; tomāya — Tebe; karāya — nutí; nindya-karma — zakázané činnosti; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; ke jāne — kdo může znát; tomāra — Tvůj; marma — záměr.

Překlad

„Jsi samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a proto nikdo nezná Tvé úmysly. Je to jen Tvoje milost, že ses mne dotkl, přestože to Védy nedovolují.“

Význam

Sannyāsīmu je přísně zakázáno pohlížet na viṣayī neboli materialisty. Śrī Caitanya Mahāprabhu však mohl díky své nezměrné a bezpříčinné milosti prokázat přízeň každému, bez ohledu na původ a postavení.