Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.311

Verš

rāmānanda rāye mora koṭī namaskāra
yāṅra mukhe kaila prabhu rasera vistāra

Synonyma

rāmānanda rāye — Śrī Rāmānandovi Rāyovi; mora — mých; koṭī — deset miliónů; namaskāra — poklon; yāṅra mukhe — v jehož ústech; kaila — učinil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rasera vistāra — rozšíření transcendentálních nálad.

Překlad

Skládám deset miliónů poklon u lotosových nohou Śrī Rāmānandy Rāye, protože skrze jeho ústa Śrī Caitanya Mahāprabhu rozšířil mnoho duchovního poznání.