Skip to main content

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti-rasera
nálad oddané služby Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.4
transcendentálních nálad oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.223
bhakti-rasera
transcendentálních nálad v oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.136
pocitů oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.235
dāsya-rasera
úrovně dāsya-rasyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.221
kṛṣṇa-rasera
nektaru o Pánu Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.75
transcendentálních nálad oddané služby Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.23
madhura-rasera
nálady milostné lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.232
rasera nidhāna
studnice veškerých transcendentálních nálad. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.138
pañca-rasera
pěti transcendentálních nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.329
rasera
chuti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.47
nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.119-120, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.223, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.198
nálady — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.260
plná transcendentálních nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.239
transcendentálních nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.102
rasera vistāra
rozšíření transcendentálních nálad. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.311
śānta-ādi rasera
nálad začínajících neutralitou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.56
rasera vicāre
ohledně pochopení různých nálad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.102
rasera viśeṣa
konkrétní pokyny o transcendentálních náladách. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.89
rasera sparśana
ochutnávání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.311
rasera vaśa
závislým na chuti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.225
sakhya-rasera
na přátelské úrovni — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.224
náladou přátelství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.225
rāsera
tance rāsaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.24

Filter by hierarchy