Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.310

Verš

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa
yāṅhāra sarvasva, tāṅre mile ei dhana

Synonyma

śrī-caitanya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nityānanda — Pána Śrī Nityānandy; advaita — a Śrī Advaity Prabhua; caraṇa — lotosové nohy; yāṅhāra sarva-sva — pro něhož jsou vším; tāṅre — jeho; mile — potká; ei — tento; dhana — poklad.

Překlad

Ten, pro něhož se lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nityānandy Prabhua a Advaity Prabhua staly vším, může tento transcendentální poklad získat.

Význam

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Kṛṣṇy mohou dosáhnout ti, kdo mají víru, ale pro ty, kdo jsou zvyklí argumentovat, zůstane Kṛṣṇa nesmírně vzdálený. Také tyto rozhovory mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem může pochopit ten, kdo má pevnou víru. Ti, kdo nepatří k učednické posloupnosti, aśrauta-panthī, nemohou mít v tyto rozhovory víru. Neustále pochybují a zabývají se mentálními výmysly. Takoví náladoví lidé nemohou tyto rozhovory pochopit. Těm, kdo se zabývají světskými argumenty, zůstávají transcendentální témata na hony vzdálená. Védské mantry Kaṭha Upaniṣady (1.2.9) v tomto ohledu uvádějí: naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva su-jñānāya preṣṭha. Podle Muṇḍaka Upaniṣady (3.2.3):

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

A Brahma-sūtra (2.1.11) uvádí: tarkāpratiṣṭhānāt.

Veškerá védská literatura prohlašuje, že transcendentálním tématům nelze porozumět pouze argumenty a logikou. Duchovní témata dalece přesahují experimentální poznání. Jedině milostí Kṛṣṇy může ten, kdo se o ně opravdu zajímá, pochopit Jeho transcendentální milostné zábavy. Pokud se někdo snaží těmto transcendentálním tématům porozumět pouze svou mozkovou hmotou, jeho snaha bude marná, bez ohledu na to, zda se jedná o prākṛta-sahajiyu, světského oportunistu nebo učence. Jeho snaha pochopit tato témata hmotnými prostředky nakonec vyzní naprázdno. Je tedy třeba zanechat všech světských snah a snažit se stát čistým oddaným Pána Viṣṇua. Oddanému, který následuje usměrňující zásady, bude pravda o těchto rozhovorech vyjevena. To potvrzuje Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234):

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

Pánovo svaté jméno, zábavy, podobu, vlastnosti nebo doprovod nemůže nikdo poznat svými tupými hmotnými smysly. Jsou-li však smysly očištěné neustálou službou, duchovní pravda o zábavách Rādhy a Kṛṣṇy se vyjeví. To je potvrzeno v Muṇḍaka Upaniṣadě: yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas. Transcendentálním rysům Śrī Caitanyi Mahāprabhua může porozumět jedině ten, kdo si získal přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství.