Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.259

Verš

abhāgiyā jñānī āsvādaye śuṣka jñāna
kṛṣṇa-premāmṛta pāna kare bhāgyavān

Synonyma

abhāgiyā — nešťastní; jñānī — filosofičtí spekulanti; āsvādaye — ochutnávají; śuṣka — suché; jñāna — empirické poznání; kṛṣṇa-prema-amṛta — nektar lásky ke Kṛṣṇovi; pāna — pití; kare — činí; bhāgyavān — šťastní.

Překlad

Rāmānanda Rāya na závěr prohlásil: „Nešťastní empiričtí filosofové ochutnávají suchý proces filosofického poznání, kdežto oddaní pravidelně pijí nektar lásky ke Kṛṣṇovi. Proto jsou ze všech nejšťastnější.“