Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.234

Verš

ei-mata premāveśe rātri goṅāilā
prātaḥ-kāle nija-nija-kārye duṅhe gelā

Synonyma

ei-mata — takto; prema-āveśe — v extázi lásky k Bohu; rātri — noc; goṅāilā — strávili; prātaḥ-kāle — ráno; nija-nija-kārye — za svými příslušnými povinnostmi; duṅhe — oba dva; gelā — odešli.

Překlad

Takto strávili celou noc v extázi lásky k Bohu a ráno se rozešli za svými příslušnými povinnostmi.