Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.187

Verš

rāya kahe, — kṛṣṇa haya ‘dhīra-lalita’
nirantara kāma-krīḍā — yāṅhāra carita

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je; dhīra-lalita — ten, kdo svoji přítelkyni dokáže neustále ovládat svými vlastnostmi; nirantara — neustále; kāma-krīḍā — zábavy plné sexuálního požitku; yāṅhāra — jehož; carita — povaha.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Pán Kṛṣṇa je dhīra-lalita, protože je schopný své přítelkyně neustále udržovat ve stavu naprosté podrobenosti. Jediné, o co Mu jde, je užívat si smyslných radostí.“

Význam

Musíme mít vždy na paměti, že Kṛṣṇovo uspokojování smyslů se nedá nikdy srovnávat s uspokojováním smyslů v hmotném světě. Jak jsme již vysvětlili, Kṛṣṇovo uspokojování smyslů je jako zlato. Zvrácený odraz tohoto uspokojování smyslů v hmotném světě je jako železo. Jedná se o to, že Kṛṣṇa není neosobní. Má všechny touhy, které jsou projevené jako zvrácený odraz v tomto hmotném světě. Stejně jako se od sebe liší život a smrt, liší se i duchovní uspokojování smyslů od hmotného.