Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.159

Verš

hlādinīra sāra aṁśa, tāra ‘prema’ nāma
ānanda-cinmaya-rasa premera ākhyāna

Synonyma

hlādinīra — této energie blaženosti; sāra — podstatná; aṁśa — část; tāra — její; prema — láska k Bohu; nāma — jméno; ānanda — plná blaženosti; cit-maya-rasa — úroveň duchovních nálad; premera — lásky k Bohu; ākhyāna — vysvětlení.

Překlad

„Nejpodstatnější částí energie blaženosti je láska k Bohu (prema). Láska k Bohu se tedy dá také vysvětlit jako transcendentální nálada prodchnutá blažeností.“