Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.157

Verš

kṛṣṇake āhlāde, tā’te nāma — ‘hlādinī’
sei śakti-dvāre sukha āsvāde āpani

Synonyma

kṛṣṇake — Śrī Kṛṣṇovi; āhlāde — přináší potěšení; tā'te — proto; nāma — jméno; hlādinī — energie blaženosti; sei śakti — tuto energii; dvāre — skrze; sukha — štěstí; āsvāde — vychutnává; āpani — Pán Kṛṣṇa osobně.

Překlad

„Energie zvaná hlādinī přináší Kṛṣṇovi transcendentální potěšení. Skrze tuto energii blaženosti Kṛṣṇa osobně vychutnává veškerou duchovní radost.“