Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.137

Verš

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Synonyma

īśvaraḥ — vládce; paramaḥ — nejvyšší; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sat — věčné existence; cit — absolutního poznání; ānanda — absolutní blaženosti; vigrahaḥ — jehož podoba; anādiḥ — bez počátku; ādiḥ — původ všeho; govindaḥ — jméno Pána Kṛṣṇy; sarva — všech; kāraṇa — příčin; kāraṇam — je původní příčinou.

Překlad

„,Kṛṣṇa, známý také jako Govinda, je nejvyšší vládce. Má věčné a blažené duchovní tělo. Je původem všeho. Sám nemá jiný původ, protože je prvotní příčinou všech příčin.̀“

Význam

Toto je verš z Brahma-saṁhity (5.1).