Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.7-8

Verš

nija-gaṇa āni’ kahe vinaya kariyā
āliṅgana kari’ sabāya śrī-haste dhariyā
tomā-sabā jāni āmi prāṇādhika kari’
prāṇa chāḍā yāya, tomā-sabā chāḍite nā pāri

Synonyma

nija-gaṇa āni' — poté, co svolal všechny oddané; kahe — řekl; vinaya — pokoru; kariyā — projevující; āliṅgana kari' — objímající; sabāya — všechny; śrī-haste — svýma rukama; dhariyā — držící je; tomā-sabā — vás všechny; jāni — znám; āmi — Já; prāṇa-adhika — víc než svůj život; kari' — beroucí; prāṇa chāḍā — vzdát se života; yāya — je možné; tomā-sabā — vás všech; chāḍite — vzdát se; pāri — nemohu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu svolal všechny své oddané, vzal je za ruce a s pokorou jim řekl: „Jste Mi všichni dražší než Můj vlastní život. Mohu se vzdát svého života, ale vzdát se vás je pro Mě těžké.“