Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.48

Verš

śire vajra paḍe yadi, putra mari’ yāya
tāhā sahi, tomāra viccheda sahana nā yāya

Synonyma

śire — na hlavu; vajra — blesk; paḍe — padá; yadi — jestliže; putra — syn; mari' — umře a; yāya — odejde; tāhā — to; sahi — snesu; tomāra — Tebe; viccheda — odloučení; sahana — vydržet; yāya — není možné.

Překlad

„Když mě do hlavy udeří blesk nebo mi zemře syn, snesu to. Ale neštěstí způsobené odloučením od Tebe neunesu.“