Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.130

Verš

ei mata yāṅra ghare kare prabhu bhikṣā
sei aiche kahe, tāṅre karāya ei śikṣā

Synonyma

ei mata — takto; yāṅra — koho; ghare — v domě; kare — činí; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā — přijímání prasādam; sei — ten; aiche — podobně; kahe — říká; tāṅre — jemu; karāya — činí; ei — toto; śikṣā — osvícení.

Překlad

Vždy, když Śrī Caitanya přijímal v něčím domě almužnu v podobě prasādam, získal všechny, kdo tam bydleli, pro své saṅkīrtanové hnutí a dal jim stejné pokyny jako brāhmaṇovi Kūrmovi.

Význam

Zde je pěkně vysvětleno učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ten, kdo se Mu odevzdá a je připraven Ho následovat celým svým srdcem, nepotřebuje měnit své bydliště nebo postavení. Může zůstat hospodářem, lékařem, inženýrem nebo čímkoliv jiným, to není podstatné. Musí pouze následovat pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a předávat svým příbuzným a přátelům pokyny Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. Musí se doma učit pokoře podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a tak bude jeho život duchovně úspěšný. Nikdo by se neměl snažit být uměle pokročilým oddaným a myslet si: „Já jsem prvotřídní oddaný, takže je nejlepší nepřijímat žádné žáky.“ Takovému uvažování bychom se měli vyhnout. Člověk se musí doma očistit zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a kázáním zásad, které stanovil Śrī Caitanya Mahāprabhu. Tak se může stát duchovním mistrem a zbavit se znečištění hmotného života.

Je mnoho sahajiyů, kteří kritizují činnosti šesti Gosvāmīch – Śrīly Rūpy, Sanātany, Raghunātha dāse, Raghunātha Bhaṭṭy, Jīvy a Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīho, kteří jsou osobními společníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua a kteří osvítili společnost psaním knih o oddané službě. Podobně i Narottama dāsa Ṭhākura a další velcí ācāryové jako Madhvācārya, Rāmānujācārya a jiní přijímali tisíce žáků, aby je přivedli k oddané službě. Existuje však třída sahajiyů, kteří si myslí, že tyto činnosti jsou v rozporu se zásadami oddané služby. Ve skutečnosti je považují za pouhou další úroveň materialismu. Tak se staví proti zásadám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, čímž se dopouštějí přestupků u Jeho lotosových nohou. Měli by raději uvážit Jeho pokyny a místo předstírané pokory by měli přestat kritizovat následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří se věnují kázání. Śrī Caitanya Mahāprabhu v těchto verších Śrī Caitanya-caritāmṛty dává velmi jasné pokyny, aby ochránil své kazatele.