Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.114

Verš

premāveśe hāsi’ kāndi’ nṛtya-gīta kaila
dekhi’ sarva lokera citte camatkāra haila

Synonyma

prema-āveśe — ve velké extázi lásky k Bohu; hāsi' — smějící se; kāndi' — naříkající; nṛtya-gīta — tančení a zpívání; kaila — prováděl; dekhi' — když viděli; sarva lokera — všech tamních lidí; citte — v srdcích; camatkāra — údiv; haila — byl.

Překlad

Během pobytu na tomto místě Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval svou obvyklou extázi lásky k Bohu a smál se, naříkal, tančil a zpíval. Každý, kdo Ho viděl, nevycházel z údivu.