Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.174

Verš

‘praṇava’ ye mahā-vākya — īśvarera mūrti
praṇava haite sarva-veda, jagat-utpatti

Synonyma

praṇavaoṁkāra; ye — to, co; mahā-vākya — transcendentální zvuk; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; mūrti — podoba; praṇavaoṁkāry; haite — z; sarva-veda — všech védských písem; jagat — tohoto hmotného světa; utpatti — stvoření.

Překlad

„Transcendentální zvuk oṁkāra je zvukovou podobou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Veškeré védské poznání i tento vesmírný projev pocházejí z tohoto zvukového zastoupení Nejvyššího Pána.“

Význam

Oṁkāra je zvukovým zastoupením Nejvyšší Osobnosti Božství.Tato podoba Jeho svatého jména je přijímána jako transcendentální zvuk (mahā-vākya), jehož prostřednictvím vznikl celý dočasný hmotný projev. Ten, kdo přijme útočiště u zvukového zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství (oṁkāry), může realizovat svoji přirozenou totožnost, a zaměstnat se oddanou službou dokonce i v podmíněném životě.