Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.156

Verš

tayā tirohitatvāc ca
śaktiḥ kṣetra-jña-saṁjñitā
sarva-bhūteṣu bhū-pāla
tāratamyena vartate

Synonyma

tayā — jejího; tirohitatvāt — když je zbavena vlivu; ca — také; śaktiḥ — energie; kṣetra-jñakṣetra-jña; saṁjñitā — známá jako; sarva-bhūteṣu — v různých druzích těl; bhū-pāla — ó králi; tāratamyena — na různých stupních; vartate — existuje.

Překlad

„,Tato živá bytost, zahalená vlivem nevědomosti, existuje v hmotných podmínkách v různých podobách. Tak je, ó králi, přiměřeně více či méně osvobozená od vlivu hmotné energie.̀“

Význam

Hmotná energie působí na živou bytost různě silně v závislosti na jejím styku s kvalitami hmotné přírody. Existuje 8 400 000 životních druhů, z nichž některé jsou nižší, některé vyšší a jiné na střední úrovni. Tyto stupně odpovídají pokrytí hmotnou energií. V nižších druzích – mezi něž patří vodní živočichové, stromy, rostliny, hmyz, ptáci a tak dále – není duchovní vědomí téměř žádné. Ve střední skupině, v lidské podobě, je duchovní vědomí poměrně rozvinuté, a ve vyšších podobách je duchovní vědomí plně probuzené. Tehdy živá bytost chápe své skutečné postavení a snaží se uniknout vlivu hmotné energie rozvojem vědomí Kṛṣṇy.