Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.125

Verš

tāṅhāra mahiṣī āilā gopāla-darśane
bhakti kari’ bahu alaṅkāra kaila samarpaṇe

Synonyma

tāṅhāra mahiṣī — jeho královna; āilā — přišla; gopāla-darśane — zhlédnout Božstvo Gopāla; bhakti kari' — s velkou oddaností; bahu — různých; alaṅkāra — ozdob; kaila — učinila; samarpaṇe — darování.

Překlad

Po instalaci Božstva Gopāla v Kataku Ho přišla navštívit královna Puruṣottama-devy a s velkou oddaností Mu darovala různé ozdoby.