Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.46

Verš

kṣaṇeka rodana kari, mana kaila dhīra
ājñā-pālana lāgi’ ha-ilā susthira

Synonyma

kṣaṇeka — chvíli; rodana kari — plačící; mana — mysl; kaila — učinil; dhīra — klidnou; ājñā — nařízení; pālana — vykonání; lāgi' — za účelem; ha-ilā — stal se; su-sthira — tichý.

Překlad

Mādhavendra Purī chvíli naříkal, ale potom zaměřil svoji mysl na vykonání Gopālova příkazu a tak se uklidnil.