Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.29

Verš

keha anna māgi’ khāya, keha dugdhāhāra
ayācaka-jane āmi diye ta’ āhāra

Synonyma

keha — někdo; anna — jídlo; māgi' — žebrající; khāya — jí; keha — někdo; dugdha-āhāra — pije mléko; ayācaka-jane — tomu, kdo nežebrá; āmi — Já; diye — dodám; ta' — jistě; āhāra — jídlo.

Překlad

„V této vesnici si každý může vyžebrat jídlo od druhých a tak se najíst. Někteří pijí pouze mléko, ale tomu, kdo nikoho o nic nežádá, nosím jídlo Já.“