Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.192

Verš

ghaṣite ghaṣite yaiche malayaja-sāra
gandha bāḍe, taiche ei ślokera vicāra

Synonyma

ghaṣite ghaṣite — neustálé tření; yaiche — jako; malaya-ja-sāra — santálové dřevo; gandha — vůni; bāḍe — zvětšuje; taiche — podobně; ei — tohoto; ślokera — verše; vicāra — zvážení.

Překlad

Tak jako se vůně malajského santálového dřeva zvětší neustálým třením, i naše pochopení tohoto verše se zvětší rozjímáním o něm.