Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.180

Verš

hena-jana gopālera ājñāmṛta pāñā
sahasra krośa āsi’ bule candana māgiñā

Synonyma

hena-jana — taková osobnost; gopālera — Božstva Gopāla; ājñā-amṛta — nektarový pokyn; pāñā — když dostal; sahasra — tisíc; krośa — vzdálenost o něco delší než tři kilometry; āsi' — přicházející; bule — jde; candana — santálové dřevo; māgiñā — žebrající.

Překlad

„Po obdržení transcendentálních pokynů od Gopāla cestovala tato velká osobnost tisíce kilometrů, jen aby vyžebrala santálové dřevo.“