Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.147

Verš

pratiṣṭhāra bhaye purī gelā palāñā
kṛṣṇa-preme pratiṣṭhā cale saṅge gaḍāñā

Synonyma

pratiṣṭhāra bhaye — ze strachu před pověstí; purī — Mādhavendra Purī; gelā — odešel; palāñā — prchající; kṛṣṇa-preme — ohledně lásky ke Kṛṣṇovi; pratiṣṭhā — pověst; cale — jde; saṅge — zároveň; gaḍāñā — v závěsu.

Překlad

Ze strachu před svou pověstí (pratiṣthā) Mādhavendra Purī uprchl z Remuny. Pověst získaná láskou k Bohu je však tak vznešená, že oddaného všude doprovází.

Význam

Téměř všechny podmíněné duše v tomto hmotném světě jsou závistivé. Závistivci se obvykle obracejí proti těm, kdo se nějak proslaví. To je u závistivých lidí přirozené. Zaslouží-li si tedy oddaný ve světě slávu, bude mu mnoho lidí závidět. To je zcela přirozené. Když člověk z pokory netouží po slávě, lidé ho obvykle považují za velmi pokorného a zahrnují ho různými druhy slávy. Vaiṣṇava skutečně netouží po slávě či pověsti. Mādhavendra Purī, král vaiṣṇavů, si s sebou nesl svoji pověst, ale chtěl se skrýt před zraky veřejnosti. Chtěl svoji opravdovou totožnost velkého oddaného Pána zahalit, ale jakmile ho lidé viděli, přemoženého extází lásky k Bohu, přirozeně ho ocenili. Mādhavendra Purī si prvotřídní pověst skutečně zasloužil, protože byl Pánovým velice důvěrným oddaným. Nějaký sahajiyā se někdy může tvářit, jako že je prostý všech tužeb po slávě (pratiṣṭhā), aby se proslavil svou pokorou. Takoví lidé však nemohou doopravdy dosáhnout úrovně slavných vaiṣṇavů.