Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.124

Verš

premāmṛte tṛpta, kṣudhā-tṛṣṇā nāhi bādhe
kṣīra-icchā haila, tāhe māne aparādhe

Synonyma

prema-amṛte tṛpta — spokojený pouze v láskyplné službě Pánu; kṣudhā-tṛṣṇā — hlad a žízeň; nāhi — ne; bādhe — brání; kṣīra — po sladké rýži; icchā — touha; haila — byla; tāhe — z toho důvodu; māne — považuje; aparādhe — za přestupek.

Překlad

Paramahaṁsa, jako je Mādhavendra Purī, je vždy spokojený v láskyplné službě Pánu. Hmotný hlad a žízeň mu v jeho činnostech nemohou zabránit. Když chtěl ochutnat trochu sladké rýže obětované Božstvu, považoval to za přestupek, protože chtěl jíst to, co se právě obětovalo Božstvu.

Význam

Jídlo přenášené z kuchyně do místnosti Božstva k obětování se doporučuje přikrýt, aby je nikdo neviděl, protože ti, kdo nejsou zvyklí následovat pokročilá pravidla oddané služby, by mohli zatoužit toto jídlo jíst, a to by byl přestupek. Proto by je nikdo neměl ani vidět. Před Božstvem se však jídlo musí odkrýt. Když Mādhavendra Purī uviděl jídlo před Božstvem odkryté, zatoužil trochu z něj ochutnat, aby mohl podobnou sladkou rýži připravit pro svého Gopāla. Mādhavendra Purī byl ale tak striktní, že to považoval za přestupek. Opustil tedy chrám, aniž by někomu něco řekl. Paramahaṁsovi se proto říká vijita-ṣaḍ-guṇa – musí pokořit šest druhů hmotných tužeb, kterými jsou kāma, krodha, lobha, moha, mātsarya a kṣudhā-tṛṣṇā (chtíč, hněv, chamtivost, iluze, závist a hlad s žízní).