Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.119

Verš

hena-kāle sei bhoga ṭhākure lāgila
śuni’ purī-gosāñi kichu mane vicārila

Synonyma

hena-kāle — tehdy; sei bhoga — to úžasné jídlo; ṭhākure — před Božstvo; lāgila — bylo položeno; śuni' — když uslyšel; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kichu — něco; mane — v mysli; vicārila — zvažoval.

Překlad

Zatímco Mādhavendra Purī mluvil s brāhmaṇským knězem, byla sladká rýže položena před Božstvo k obětování. Když to Mādhavendra Purī slyšel, uvažoval následovně.