Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.116

Verš

ei lāgi’ puchilena brāhmaṇera sthāne
brāhmaṇa kahila saba bhoga-vivaraṇe

Synonyma

ei lāgi' — co se toho týče; puchilena — zeptal se; brāhmaṇera sthānebrāhmaṇy; brāhmaṇa — kněz; kahila — řekl; saba — všechna; bhoga — jídla; vivaraṇe — popisem.

Překlad

Když se na to brāhmaṇského kněze zeptal, ten mu dopodrobna vysvětlil, jaká jídla se Božstvu Gopīnātha obětují.