Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.85

Verš

bhraṣṭa avadhūta tumi, udara bharite
sannyāsa la-iyācha, bujhi, brāhmaṇa daṇḍite

Synonyma

bhraṣṭa avadhūta — zavržený paramahaṁsa; tumi — Ty; udara bharite — naplnit si břicho; sannyāsa la-iyācha — přijal jsi stav odříkání; bujhi — chápu; brāhmaṇa daṇḍite — působit nepříjemnosti brāhmaṇovi.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „Jsi zavržený paramahaṁsa a stav odříkání jsi přijal jen proto, aby sis naplnil břicho. Je Mi jasné, že rád působíš nepříjemnosti brāhmaṇům.“

Význam

Mezi smārta-brāhmaṇy a vaiṣṇavskými gosvāmīmi vždy panují rozdíly v názorech. Názory smārtů a vaiṣṇavských gosvāmīch se liší, dokonce i co se týče astrologických a astronomických výpočtů. Tím, že Advaita Ācārya nazval Nityānandu Prabhua bhraṣṭa-avadhūtou (zavrženým paramahaṁsou), Ho v určitém smyslu uznal za paramahaṁsu. Jinak řečeno, Nityānanda Prabhu neměl nic společného s pravidly smārta-brāhmaṇů. Pod záminkou odsuzování Ho tedy Advaita Ācārya ve skutečnosti vychvaloval. Na úrovni avadhūty neboli paramahaṁsy, která je tím nejvyšším stádiem, může dotyčný vypadat jako viṣayī neboli požitkář, ale ve skutečnosti nemá s uspokojováním smyslů nic do činění. Na této úrovni může někdy přijmout znaky a oblečení sannyāsīho a někdy ne. Někdy se obléká jako hospodář. Měli bychom však vědět, že všechna tato slova Advaity Ācāryi a Nityānandy Prabhua jsou pouhé žerty, nikoliv urážky.

V místě známém jako Khadadaha si lidé někdy myslí, že Nityānanda Prabhu náleží k śākta-sampradāyi, jejíž filosofie praví antaḥ śāktaḥ bahiḥ śaivaḥ sabhāyāṁ vaiṣṇavo mataḥ. Člověk zvaný kaulāvadhūta podle śākta-sampradāyi uvažuje světsky, ale navenek vypadá jako velký oddaný Pána Śivy. Je-li ve společnosti vaiṣṇavů, pak vypadá jako vaiṣṇava. Nityānanda Prabhu k této skupině nepatřil. Nityānanda Prabhu byl vždy brahmacārī sannyāsīho z řádu vaidika. Ve skutečnosti byl paramahaṁsou. Někdy je brán jako žák Lakṣmīpatiho Tīrthy. Pokud Ho takto přijmeme, pak náležel k Madhva-sampradāyi, a nikoliv k bengálské tāntrika-sampradāyi.