Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.66

Verš

prabhu jāne tina bhoga — kṛṣṇera naivedya
ācāryera manaḥ-kathā nahe prabhura vedya

Synonyma

prabhu jāne — Pán ví; tina bhogabhoga rozdělená na tři díly; kṛṣṇera naivedya — pro obětování Kṛṣṇovi; ācāryera — Advaity Ācāryi; manaḥ-kathā — záměr; nahe — ne; prabhura — Pánu; vedya — jasný.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do místnosti, viděl, že je jídlo rozděleno na tři části, a věděl, že vše je určeno pro Kṛṣṇu. Nevěděl však, co Advaita Ācārya zamýšlel.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že jedna z těchto porcí byla na kovovém talíři a byla určena pro Kṛṣṇu, kdežto další dvě porce byly na velkých banánových listech. To, co bylo na kovovém tácu, Advaita Ācārya osobně obětoval Kṛṣṇovi, a to, co bylo na dvou banánových listech, bylo určeno pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Pána Nityānandu. Takový byl záměr Advaity Ācāryi, ale to Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi neřekl. Když tedy Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl jídlo rozdělené na tři díly, myslel si, že je to vše určeno pro Kṛṣṇu.