Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.64

Verš

dui prabhu lañā ācārya gelā bhitara ghare
prasāda dekhiyā prabhura ānanda antare

Synonyma

dui prabhu — dva prabhuové (Caitanya Mahāprabhu a Nityānanda Prabhu); lañā — s; ācārya — Advaitou Ācāryou; gelā — šli; bhitara — do; ghare — místnosti; prasādaprasādam; dekhiyā — když viděl; prabhura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ānanda antare — cítil v nitru velkou radost.

Překlad

Advaita Ācārya zavedl Pána Nityānandu Prabhua a Pána Caitanyu Mahāprabhua do místnosti, kde uviděli rozložené prasādam, což především Śrī Caitanyu Mahāprabhua velice potěšilo.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl radost, když viděl, jak hezky bylo pro Kṛṣṇu připraveno takové množství rozmanitých jídel. Všechny druhy prasādam se ve skutečnosti připravují pro Kṛṣṇu, ne pro lidi, ale oddaní prasādam s velkou radostí přijímají.