Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.32

Verš

tumi ta’ ācārya-gosāñi, ethā kene āilā
āmi vṛndāvane, tumi ke-mate jānilā

Synonyma

tumi — Ty jsi; ta' — jistě; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; ethā — sem; kene — proč; āilā — jsi přijel; āmi — Já; vṛndāvane — ve Vrindávanu; tumi — Ty; ke-mate — jak; jānilā — jsi věděl.

Překlad

Pán, stále ještě v extázi, se Advaity Ācāryi zeptal: „Proč jsi sem přijel? Jak jsi věděl, že jsem ve Vrindávanu?“