Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.191

Verš

ājñā deha nīlācale kariye gamana
madhye madhye āsi’ tomāya diba daraśana

Synonyma

ājñā deha — dejte svolení; nīlācale — do Džagannáth Purí; kariye — podnikám; gamana — cestu; madhye madhye — někdy; āsi' — přicházející sem; tomāya — vám všem; diba — dám; daraśana — možnost vidět.

Překlad

Poté, co Pán dal oddaným tyto pokyny, požádal je o svolení k cestě do Džagannáth Purí. Ujistil je, že občas přijde a setká se nimi.