Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.42

Verš

ei ta’ kalpita artha mane nāhi bhāya
śāstra chāḍi’ kukalpanā pāṣaṇḍe bujhāya

Synonyma

ei ta' — tento; kalpita — vymyšlený; artha — význam; mane — mysli; nāhi — ne; bhāya — líbí se; śāstra — autorizovaná písma; chāḍi' — nechávající stranou; ku-kalpanā — zlomyslné představy; pāṣaṇḍe — ateisty; bujhāya — učí.

Překlad

„Śrīpāda Śaṅkarācārya předložil svůj výklad a vymyšlený význam, který se rozumnému člověku nemůže zamlouvat. Udělal to proto, aby přesvědčil ateisty a přivedl je pod svou vládu.“

Význam

Propaganda, kterou hlásal Śrīpāda Śaṅkarācārya, byla opozicí Buddhovy ateistické filosofie. Záměrem Pána Buddhy bylo zabránit ateistům v hříšném zabíjení zvířat. Ateisté Boha pochopit nemohou. Proto se zjevil Pán Buddha a šířil filosofii nenásilí, aby ateisté přestali zabíjet zvířata. Dokud člověk hřeší zabíjením zvířat, nepochopí Boha ani náboženství. I když byl Pán Buddha inkarnací Kṛṣṇy, o Bohu nemluvil, protože to lidé nebyli schopni pochopit. Chtěl jen ukončit zabíjení zvířat. Śrīpāda Śaṅkarācārya chtěl ale prosadit důležitost naší duchovní totožnosti, a proto chtěl ateisty obrátit pomocí vymyšlených výkladů Véd. To jsou tajemství ācāryů. Někdy skutečný význam Véd zahalí a vysvětlují je jiným způsobem, jindy zase vymyslí jinou teorii jen proto, aby si podmanili ateisty. Říká se proto, že Śaṅkarova filosofie je určená pro pāṣaṇḍy neboli ateisty.