Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.176

Verš

bāhu tuli’ prabhu kahe — bala ‘kṛṣṇa’ ‘hari’
daṇḍavat kare loke hari-dhvani kari’

Synonyma

bāhu tuli' — zvedající obě ruce nad hlavu; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu říkal; bala — prosím opakujte; kṛṣṇa hari — „Kṛṣṇa“, „Hari“; daṇḍavat kare — vzdávají úctu; loke — lidé; hari-dhvani kari' — za hlasitého zpěvu jména Hariho.

Překlad

Při procházení davem lidí Śrī Caitanya Mahāprabhu zvedal ruce nad hlavu a říkal: „Zpívejte prosím Kṛṣṇa! Zpívejte prosím Hari!“ Všichni lidé Ho vítali zpěvem Hare Kṛṣṇa a také Mu tím vzdávali úctu.