Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.115

Verš

ye ‘vigraha’ nāhi māne, ‘nirākāra’ māne
tāre tiraskaribāre karilā nirdhāraṇe

Synonyma

ye — ten, kdo; vigraha — tuto Osobnost Božství; nāhi māne — nepřijme; nirākāra māne — považuje za neosobního; tāre — jeho; tiraskaribāre — jen proto, aby potrestal; karilā — učinil; nirdhāraṇe — ujištění.

Překlad

„Impersonalisté neuznávají osobní rys Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto verši je Osobnost Božství zdůrazněna proto, aby je to přesvědčilo, že je důležité tento rys uznat. Proto se zde třikrát opakuje slovo ,aham̀. Pokud chce někdo zdůraznit něco důležitého, třikrát to zopakuje.“