Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.332

Verš

danta-dhāvana, snāna, sandhyādi vandana
guru-sevā, ūrdhva-puṇḍra-cakrādi-dhāraṇa

Synonyma

danta-dhāvana — čištění zubů; snāna — koupel; sandhyā-ādi vandana — pravidelné pronášení manter; guru-sevā — sloužení duchovnímu mistrovi; ūrdhva-puṇḍra — mít svislý a rovný tilak; cakra-ādi-dhāraṇa — značení těla různými jmény a znaky Pána.

Překlad

„Měl bys popsat, jak je třeba si ráno pravidelně čistit zuby, koupat se, přednášet modlitby Pánu a klanět se duchovnímu mistrovi. Měl bys také popsat, jak duchovnímu mistrovi sloužit a jak si tělo na dvanácti místech značit ūrdhva-puṇḍrou (tilakem) a svatými jmény Pána či Jeho symboly, jako je disk a kyj.“