Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.316

Verš

tumi — vaktā bhāgavatera, tumi jāna artha
tomā vinā anya jānite nāhika samartha”

Synonyma

tumi — Tvoje Výsost; vaktā — mluvčí; bhāgavateraŚrīmad-Bhāgavatamu; tumi — Ty; jāna — znáš; artha — význam; tomā vinā — kromě Tebe; anya — nikdo jiný; jānite — znát; nāhika — není; samartha — schopen.

Překlad

„Můj drahý Pane, Ty jsi poprvé vyslovil Bhāgavatam, a proto znáš jeho pravý význam. Nikdo jiný než Ty nechápe důvěrný význam Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Význam

Po vzoru tohoto výroku Śrīly Sanātany Gosvāmīho jsme napsali náš úvod ke Śrīmad-Bhāgavatamu (první zpěv, str. 1–34 prvního dílu).