Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.293

Verš

‘muni’, ‘nirgrantha’, ‘ca’ ‘api’, — cāri śabdera artha
yāhāṅ yei lāge, tāhā kariye samartha

Synonyma

munimuni; nirgranthanirgrantha; caca; apiapi; cāri śabdera artha — významy těchto čtyř slov; yāhāṅ — kdekoliv; yei lāge — použijí se; tāhā kariye samartha — důkladně je rozebrat.

Překlad

„Pokud těchto třicet dva druhů oddaných spojíme se slovy ,munì, ,nirgranthà, ,cà a ,apì, dají se jejich významy různě rozšiřovat a velmi důkladně rozebírat.“