Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.163

Verš

urukrame ahaitukī kāhāṅ kona artha
ei tera artha kahiluṅ parama samartha

Synonyma

urukrame — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož činy jsou neobvyklé; ahaitukī — slovo ahaitukī; kāhāṅ — kdekoliv; kona — nějaký; artha — význam; ei — takto; tera artha — třináct významů; kahiluṅ — vysvětlil jsem; parama — nanejvýš; samartha — úplných.

Překlad

„Slovo ,ahaitukī̀ vždy označuje Nejvyšší Osobnost Božství, Urukramu. Takto jsem vysvětlil třináct úplných významů (verše ātmārāma).“

Význam

Třináct významů verše ātmārāma, o kterých je zde zmínka, se zakládá na následujících významech slova ātmārāma: (1) sādhaka, praktikující začátečník, (2) brahma-maya, ten, kdo je pohroužený v myšlenkách na neosobní Brahman, (3) prāpta-brahma-laya, ten, kdo dokonalosti Brahmanu opravdu dosáhl, (4) mumukṣu, ten, kdo touží po osvobození, (5) jīvan-mukta, ten, kdo je osvobozený v tomto životě, (6) prāpta-svarūpa,ten, kdo dosáhl svého původního postavení, (7) nirgrantha-muni, zcela osvobozený světec, (8) sagarbha-yogārurukṣu, yogī, který medituje o čtyřruké podobě Viṣṇua a touží po jógové dokonalosti, (9) nigarbha-yogārurukṣu, ten, kdo usiluje o dokonalost v neosobní meditaci, (10) sagarbha-yogārūḍha, ten, kdo dosáhl úrovně jógové dokonalosti meditováním o podobě Viṣṇua, (11) nigarbha-yogārūḍha, neosobní yogī na úrovni dokonalosti, (12) sagarbha-prāpta-siddhi, ten, kdo dosáhl dokonalosti meditováním o podobě Viṣṇua, a (13) nigarbha-prāpta-siddhi, ten, kdo dosáhl dokonalosti neosobní meditací.