Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.27

Verš

harau ratiṁ vahann eṣa
narendrāṇāṁ śikhā-maṇiḥ
bhikṣām aṭann ari-pure
śva-pākam api vandate

Synonyma

harau — k Nejvyšší Osobnosti Božství; ratim — náklonnost; vahan — nesoucí; eṣaḥ — tento; nara-indrāṇām — všech králů; śikhā-maṇiḥ — zářící drahokam v koruně; bhikṣām — žebrající o almužnu; aṭan — toulá se; ari-pure — dokonce i ve městě svých nepřátel; śva-pākam — lidi páté třídy, caṇḍāly; api — dokonce; vandate — uctívá.

Překlad

„  ,Bharata Mahārāja v srdci neustále choval náklonnost ke Kṛṣṇovi. I když byl korunním drahokamem všech králů, přesto se toulal a žebral ve městě svých nepřátel. Úctu prokazoval dokonce i caṇḍālům, nízkým lidem, kteří jedí psy.̀  “

Význam

Toto je citát z Padma Purāṇy.