Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.73

Verš

īśvare tad-adhīneṣu
bāliśeṣu dviṣatsu ca
prema-maitrī-kṛpopekṣā
yaḥ karoti sa madhyamaḥ

Synonyma

īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-adhīneṣu — těm, kdo se plně oddali rozvoji vědomí Kṛṣṇy; bāliśeṣu — začátečníkům či nevědomým; dviṣatsu — těm, kdo chovají zášť vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddaným; prema — lásku; maitrī — přátelství; kṛpā — milost; upekṣā — přehlížení; yaḥ — každý, kdo; karoti — činí; saḥ — on; madhyamaḥ — oddaný druhé třídy.

Překlad

„  ,Oddaný druhé třídy neboli prostřední oddaný dává najevo svou lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, je přátelský ke všem oddaným, milostivý k začátečníkům a nevědomým lidem, a nevšímá si těch, kdo chovají zášť vůči oddané službě.̀  “

Význam

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.46). Tuto definici vyslovil velký světec Nārada, když promlouval k Vasudevovi o oddané službě. Původně o tomto tématu hovořil Nimi, král Vidéhy, s devíti Yogendry.