Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.12

Verš

‘nitya-bandha’ — kṛṣṇa haite nitya-bahirmukha
‘nitya-saṁsāra’, bhuñje narakādi duḥkha

Synonyma

nitya-bandha — trvale podmíněné; kṛṣṇa haite — od Kṛṣṇy; nitya — věčně; bahir-mukha — odvrácené; nitya-saṁsāra — trvale podmíněné v hmotném světě; bhuñje — zakoušejí; naraka-ādi duḥkha — utrpení pekelných životních podmínek.

Překlad

„Vedle věčně osvobozených oddaných jsou tu podmíněné duše, které se od služby Pánu neustále odvracejí. Jsou trvale podmíněné v tomto hmotném světě a vystavené hmotnému utrpení, způsobenému různými tělesnými podobami v pekelných podmínkách.“